Fredag 25 augusti hålls reservupprop. Vi kommer att kalla de aktuella reserverna via mail senast en vecka innan. Observera att en kallelse inte är en garanti för att du blir antagen.

Tider och lokaler för de olika reservuppropen kommer du att hitta här senare i augusti.
Information om reservuppropet till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation kommer att finnas på www.pao.su.se senare i augusti.