Sociologiska institutionen leds av en styrelse, som består av ordförande (prefekten), vice ordförande (ställföreträdande prefekten), samt valda ledamöter för lärare/ forskare, TA-personal och studenter. Styrelsen fattar beslut om bland annat strategiska frågor, operativa riktlinjer, kursplaner, kurslitteratur, antagning av doktorander och tjänstetillsättningar.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Ledamöter av institutionsstyrelsen, 2015-2017

Ordförande

Representanter för lärare/ forskare

Representant för administrativ och teknisk personal

Representant för forskningsinstituten (CHESS, SCORE, SOFI, SoRAD)

Doktorandrepresentant

Studeranderepresentant

  • Sofia Härd
  • Jimi Löfman (suppleant)