Inför höstterminen 2016 öppnade vi för sen anmälan till Studieordningen Arbetsliv och arbetsmarknad 180 hp. Du söker till studieordningen genom att göra en ansökan till Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I 30 hp. En antagning till den kursen är en antagning till studieordningen.
Sedan 22 augusti är det inte längre möjligt att göra en sen anmälan till utbildningen.