Inför höstterminen 2017 kommer de utbildningar som inte har tillräckligt många antagna eller reserver att öppna upp för sen anmälan den 14 juli.