Inför vårterminen 2018 kommer de utbildningar som inte har tillräckligt många antagna eller reserver att öppna upp för sen anmälan den 15 december.

Sociologiska institutionen öppnar upp följande:

Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.