Sociologiska studentrådet (SoS)

Sociologisk studentrådet (SoS) består av studenter vid institutionen och har som uppgift att tillvarata, främja och bevaka studenternas intressen och förbättra kvaliteten på utbildningen. Studentrådet är öppet för alla studenter.

Studentrådet ingår i studentkårens verksamhet och är studenternas främsta organ för studentinflytande och för att föra studenternas talan i ärenden som rör institutionens verksamhet. Under höstterminen kommer SoS att representera studenter i Sociologiska institutionens styrelse och arbetsgrupper. Vi arbetar även med att granska och följa upp kursvärderingar, arrangera pubar och föra en aktiv dialog med institutionen.
Tveka inte att ta kontakt med ämnesrådet om du är intresserad av att engagera dig! Och glöm inte att SoS representerar såväl studenter på grundnivå som avancerad nivå och vill därför att studenter från alla nivåer engagerar sig i SoS. För mer information, se anslagstavlan på plan 4 i B-huset, besök vår sida på Mondo eller vår sida på studentkårens hemsida eller hör av dig till oss på vår mailadress sociologiskastudentradet@gmail.com.

Studenterna på PAO

Programmet Personal, arbete och organisation – och studenterna på AoA – Studieordningen Arbetsliv och arbetsmarknad – har Personalvetarnas ämnesråd (PAO) genom utbildningsutskottet inom sin förening HR-akademikerna.